کمترین: 
2725000
بیشترین: 
2830000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2725000
زمان: 
4/9 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 تیر 1397 , 2725000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 12:48","price":2830000},{"date":"1397/04/09 13:06","price":2800000},{"date":"1397/04/09 13:24","price":2787500},{"date":"1397/04/09 13:36","price":2775000},{"date":"1397/04/09 13:54","price":2765000},{"date":"1397/04/09 16:36","price":2755000},{"date":"1397/04/09 16:42","price":2745000},{"date":"1397/04/09 17:48","price":2735000},{"date":"1397/04/09 18:00","price":2725000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398