کمترین: 
111510.8
بیشترین: 
111510.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
111510.8
زمان: 
4/9 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 9 تیر 1397
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 9 تیر 1397 , 111510.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 12:40","price":111510.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398