کمترین: 
752000
بیشترین: 
802000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
752000
زمان: 
4/9 17:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 9 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 تیر 1397 , 752000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 12:06","price":801500},{"date":"1397/04/09 12:18","price":802000},{"date":"1397/04/09 12:54","price":797000},{"date":"1397/04/09 13:06","price":792000},{"date":"1397/04/09 13:24","price":787000},{"date":"1397/04/09 13:36","price":784500},{"date":"1397/04/09 13:54","price":792000},{"date":"1397/04/09 14:30","price":777000},{"date":"1397/04/09 17:06","price":762000},{"date":"1397/04/09 17:30","price":757000},{"date":"1397/04/09 17:36","price":752000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398