کمترین: 
750000
بیشترین: 
800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
750000
زمان: 
4/9 17:36
قیمت ربع سکه امروز 9 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 9 تیر 1397 , 750000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 12:06","price":799500},{"date":"1397/04/09 12:18","price":800000},{"date":"1397/04/09 12:54","price":795000},{"date":"1397/04/09 13:06","price":790000},{"date":"1397/04/09 13:24","price":785000},{"date":"1397/04/09 13:36","price":782500},{"date":"1397/04/09 13:54","price":790000},{"date":"1397/04/09 14:30","price":775000},{"date":"1397/04/09 17:06","price":760000},{"date":"1397/04/09 17:30","price":755000},{"date":"1397/04/09 17:36","price":750000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398