کمترین: 
1426000
بیشترین: 
1479000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1433000
زمان: 
4/9 18:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 تیر 1397 , 1433000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 11:48","price":1474000},{"date":"1397/04/09 12:06","price":1471500},{"date":"1397/04/09 12:18","price":1479000},{"date":"1397/04/09 12:30","price":1474000},{"date":"1397/04/09 12:48","price":1471500},{"date":"1397/04/09 12:54","price":1461500},{"date":"1397/04/09 13:06","price":1469000},{"date":"1397/04/09 13:24","price":1463000},{"date":"1397/04/09 13:42","price":1461000},{"date":"1397/04/09 13:54","price":1453000},{"date":"1397/04/09 14:18","price":1455000},{"date":"1397/04/09 14:30","price":1443000},{"date":"1397/04/09 16:36","price":1438000},{"date":"1397/04/09 16:42","price":1433000},{"date":"1397/04/09 18:00","price":1429500},{"date":"1397/04/09 18:06","price":1426000},{"date":"1397/04/09 18:18","price":1433000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398