کمترین: 
1423000
بیشترین: 
1475000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1430000
زمان: 
4/9 18:18
قیمت نیم سکه امروز 9 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 تیر 1397 , 1430000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 11:48","price":1470000},{"date":"1397/04/09 12:06","price":1467500},{"date":"1397/04/09 12:18","price":1475000},{"date":"1397/04/09 12:30","price":1470000},{"date":"1397/04/09 12:48","price":1467500},{"date":"1397/04/09 12:54","price":1457500},{"date":"1397/04/09 13:06","price":1465000},{"date":"1397/04/09 13:24","price":1460000},{"date":"1397/04/09 13:42","price":1458000},{"date":"1397/04/09 13:54","price":1450000},{"date":"1397/04/09 14:18","price":1452000},{"date":"1397/04/09 14:30","price":1440000},{"date":"1397/04/09 16:36","price":1435000},{"date":"1397/04/09 16:42","price":1430000},{"date":"1397/04/09 18:00","price":1426500},{"date":"1397/04/09 18:06","price":1423000},{"date":"1397/04/09 18:18","price":1430000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398