کمترین: 
63
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
4/9 21:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 تیر 1397 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:30","price":66},{"date":"1397/04/09 11:40","price":67},{"date":"1397/04/09 12:10","price":68},{"date":"1397/04/09 12:50","price":67},{"date":"1397/04/09 13:20","price":66},{"date":"1397/04/09 13:40","price":65},{"date":"1397/04/09 15:50","price":64},{"date":"1397/04/09 16:10","price":65},{"date":"1397/04/09 17:00","price":64},{"date":"1397/04/09 17:40","price":63},{"date":"1397/04/09 18:00","price":64},{"date":"1397/04/09 21:00","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398