کمترین: 
108
بیشترین: 
117
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
111
زمان: 
4/9 21:00
قیمت افغانی امروز 9 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 9 تیر 1397 , 111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:30","price":114},{"date":"1397/04/09 11:50","price":115},{"date":"1397/04/09 12:10","price":116},{"date":"1397/04/09 12:20","price":117},{"date":"1397/04/09 12:50","price":115},{"date":"1397/04/09 13:20","price":113},{"date":"1397/04/09 13:40","price":112},{"date":"1397/04/09 15:50","price":110},{"date":"1397/04/09 16:10","price":111},{"date":"1397/04/09 17:20","price":110},{"date":"1397/04/09 17:30","price":109},{"date":"1397/04/09 17:40","price":108},{"date":"1397/04/09 17:50","price":109},{"date":"1397/04/09 21:00","price":111}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398