کمترین: 
124
بیشترین: 
134
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
127
زمان: 
4/9 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 9 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 تیر 1397 , 127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":131},{"date":"1397/04/09 11:50","price":133},{"date":"1397/04/09 12:00","price":132},{"date":"1397/04/09 12:10","price":133},{"date":"1397/04/09 12:20","price":134},{"date":"1397/04/09 12:50","price":132},{"date":"1397/04/09 13:20","price":129},{"date":"1397/04/09 13:40","price":128},{"date":"1397/04/09 14:00","price":129},{"date":"1397/04/09 14:20","price":128},{"date":"1397/04/09 15:50","price":127},{"date":"1397/04/09 17:20","price":126},{"date":"1397/04/09 17:30","price":125},{"date":"1397/04/09 17:40","price":124},{"date":"1397/04/09 17:50","price":125},{"date":"1397/04/09 18:10","price":126},{"date":"1397/04/09 18:20","price":125},{"date":"1397/04/09 20:40","price":126},{"date":"1397/04/09 21:00","price":127}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398