کمترین: 
997
بیشترین: 
1078
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1020
زمان: 
4/9 21:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 تیر 1397 , 1020 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":1048},{"date":"1397/04/09 11:40","price":1054},{"date":"1397/04/09 11:50","price":1061},{"date":"1397/04/09 12:00","price":1051},{"date":"1397/04/09 12:10","price":1068},{"date":"1397/04/09 12:20","price":1078},{"date":"1397/04/09 12:40","price":1076},{"date":"1397/04/09 12:50","price":1060},{"date":"1397/04/09 13:10","price":1057},{"date":"1397/04/09 13:20","price":1037},{"date":"1397/04/09 13:30","price":1032},{"date":"1397/04/09 13:40","price":1029},{"date":"1397/04/09 14:00","price":1032},{"date":"1397/04/09 14:20","price":1030},{"date":"1397/04/09 14:30","price":1029},{"date":"1397/04/09 14:40","price":1028},{"date":"1397/04/09 14:50","price":1030},{"date":"1397/04/09 15:30","price":1028},{"date":"1397/04/09 15:50","price":1018},{"date":"1397/04/09 16:10","price":1023},{"date":"1397/04/09 16:20","price":1026},{"date":"1397/04/09 16:30","price":1021},{"date":"1397/04/09 16:40","price":1019},{"date":"1397/04/09 17:00","price":1018},{"date":"1397/04/09 17:10","price":1017},{"date":"1397/04/09 17:20","price":1016},{"date":"1397/04/09 17:30","price":1004},{"date":"1397/04/09 17:40","price":997},{"date":"1397/04/09 17:50","price":1002},{"date":"1397/04/09 18:00","price":1004},{"date":"1397/04/09 18:10","price":1008},{"date":"1397/04/09 18:20","price":1007},{"date":"1397/04/09 18:30","price":1005},{"date":"1397/04/09 18:40","price":1004},{"date":"1397/04/09 18:50","price":1007},{"date":"1397/04/09 19:00","price":1005},{"date":"1397/04/09 19:10","price":1007},{"date":"1397/04/09 19:20","price":1005},{"date":"1397/04/09 19:30","price":1006},{"date":"1397/04/09 20:30","price":1007},{"date":"1397/04/09 20:40","price":1008},{"date":"1397/04/09 21:00","price":1020}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398