کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/9 13:20
قیمت لیر سوریه امروز 9 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 9 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":15},{"date":"1397/04/09 11:40","price":16},{"date":"1397/04/09 13:20","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399