کمترین: 
6.4
بیشترین: 
6.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.6
زمان: 
4/9 21:00
قیمت دینار عراق امروز 9 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 تیر 1397 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":6.7},{"date":"1397/04/09 11:40","price":6.8},{"date":"1397/04/09 12:10","price":6.9},{"date":"1397/04/09 12:50","price":6.8},{"date":"1397/04/09 13:20","price":6.7},{"date":"1397/04/09 13:30","price":6.6},{"date":"1397/04/09 15:50","price":6.5},{"date":"1397/04/09 16:10","price":6.6},{"date":"1397/04/09 17:00","price":6.5},{"date":"1397/04/09 17:40","price":6.4},{"date":"1397/04/09 18:00","price":6.5},{"date":"1397/04/09 21:00","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399