کمترین: 
2087
بیشترین: 
2257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2136
زمان: 
4/9 21:00
قیمت ریال عربستان امروز 9 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 تیر 1397 , 2136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":2194},{"date":"1397/04/09 11:40","price":2206},{"date":"1397/04/09 11:50","price":2227},{"date":"1397/04/09 12:00","price":2217},{"date":"1397/04/09 12:10","price":2237},{"date":"1397/04/09 12:20","price":2257},{"date":"1397/04/09 12:50","price":2219},{"date":"1397/04/09 13:10","price":2218},{"date":"1397/04/09 13:20","price":2164},{"date":"1397/04/09 13:30","price":2171},{"date":"1397/04/09 13:40","price":2157},{"date":"1397/04/09 14:00","price":2160},{"date":"1397/04/09 14:20","price":2157},{"date":"1397/04/09 14:30","price":2155},{"date":"1397/04/09 14:40","price":2149},{"date":"1397/04/09 14:50","price":2157},{"date":"1397/04/09 15:30","price":2154},{"date":"1397/04/09 15:40","price":2153},{"date":"1397/04/09 15:50","price":2131},{"date":"1397/04/09 16:10","price":2142},{"date":"1397/04/09 16:20","price":2138},{"date":"1397/04/09 16:40","price":2134},{"date":"1397/04/09 17:00","price":2131},{"date":"1397/04/09 17:10","price":2129},{"date":"1397/04/09 17:20","price":2120},{"date":"1397/04/09 17:30","price":2101},{"date":"1397/04/09 17:40","price":2087},{"date":"1397/04/09 17:50","price":2098},{"date":"1397/04/09 18:00","price":2101},{"date":"1397/04/09 18:10","price":2111},{"date":"1397/04/09 18:20","price":2109},{"date":"1397/04/09 18:30","price":2104},{"date":"1397/04/09 18:40","price":2101},{"date":"1397/04/09 18:50","price":2105},{"date":"1397/04/09 19:10","price":2109},{"date":"1397/04/09 19:20","price":2107},{"date":"1397/04/09 20:20","price":2109},{"date":"1397/04/09 20:40","price":2111},{"date":"1397/04/09 21:00","price":2136}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398