کمترین: 
5793
بیشترین: 
6269
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5929
زمان: 
4/9 21:00
قیمت دلار استرالیا امروز 9 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 تیر 1397 , 5929 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":6091},{"date":"1397/04/09 11:40","price":6126},{"date":"1397/04/09 11:50","price":6167},{"date":"1397/04/09 12:00","price":6110},{"date":"1397/04/09 12:10","price":6210},{"date":"1397/04/09 12:20","price":6269},{"date":"1397/04/09 12:30","price":6265},{"date":"1397/04/09 12:40","price":6255},{"date":"1397/04/09 12:50","price":6161},{"date":"1397/04/09 13:10","price":6147},{"date":"1397/04/09 13:20","price":6028},{"date":"1397/04/09 13:30","price":5998},{"date":"1397/04/09 13:40","price":5982},{"date":"1397/04/09 14:00","price":5998},{"date":"1397/04/09 14:20","price":5987},{"date":"1397/04/09 14:30","price":5983},{"date":"1397/04/09 14:40","price":5977},{"date":"1397/04/09 14:50","price":5987},{"date":"1397/04/09 15:30","price":5977},{"date":"1397/04/09 15:50","price":5916},{"date":"1397/04/09 16:10","price":5947},{"date":"1397/04/09 16:20","price":5967},{"date":"1397/04/09 16:30","price":5936},{"date":"1397/04/09 16:40","price":5926},{"date":"1397/04/09 17:00","price":5916},{"date":"1397/04/09 17:10","price":5910},{"date":"1397/04/09 17:20","price":5904},{"date":"1397/04/09 17:30","price":5824},{"date":"1397/04/09 17:40","price":5793},{"date":"1397/04/09 17:50","price":5824},{"date":"1397/04/09 18:00","price":5834},{"date":"1397/04/09 18:10","price":5861},{"date":"1397/04/09 18:20","price":5855},{"date":"1397/04/09 18:30","price":5842},{"date":"1397/04/09 18:40","price":5834},{"date":"1397/04/09 18:50","price":5855},{"date":"1397/04/09 19:00","price":5844},{"date":"1397/04/09 19:10","price":5855},{"date":"1397/04/09 19:20","price":5844},{"date":"1397/04/09 19:30","price":5849},{"date":"1397/04/09 20:30","price":5855},{"date":"1397/04/09 20:40","price":5861},{"date":"1397/04/09 21:00","price":5929}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398