کمترین: 
1705
بیشترین: 
1844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1745
زمان: 
4/9 21:00
قیمت لیر ترکیه امروز 9 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 تیر 1397 , 1745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 10:10","price":1793},{"date":"1397/04/09 11:40","price":1803},{"date":"1397/04/09 11:50","price":1820},{"date":"1397/04/09 12:00","price":1798},{"date":"1397/04/09 12:10","price":1828},{"date":"1397/04/09 12:20","price":1844},{"date":"1397/04/09 12:50","price":1813},{"date":"1397/04/09 13:10","price":1812},{"date":"1397/04/09 13:20","price":1768},{"date":"1397/04/09 13:30","price":1774},{"date":"1397/04/09 13:40","price":1762},{"date":"1397/04/09 14:00","price":1765},{"date":"1397/04/09 14:20","price":1762},{"date":"1397/04/09 14:30","price":1761},{"date":"1397/04/09 14:40","price":1756},{"date":"1397/04/09 14:50","price":1762},{"date":"1397/04/09 15:30","price":1760},{"date":"1397/04/09 15:40","price":1759},{"date":"1397/04/09 15:50","price":1741},{"date":"1397/04/09 16:10","price":1750},{"date":"1397/04/09 16:20","price":1747},{"date":"1397/04/09 16:40","price":1744},{"date":"1397/04/09 17:00","price":1741},{"date":"1397/04/09 17:10","price":1739},{"date":"1397/04/09 17:20","price":1732},{"date":"1397/04/09 17:30","price":1717},{"date":"1397/04/09 17:40","price":1705},{"date":"1397/04/09 17:50","price":1714},{"date":"1397/04/09 18:00","price":1717},{"date":"1397/04/09 18:10","price":1725},{"date":"1397/04/09 18:20","price":1723},{"date":"1397/04/09 18:30","price":1719},{"date":"1397/04/09 18:40","price":1717},{"date":"1397/04/09 18:50","price":1720},{"date":"1397/04/09 19:10","price":1723},{"date":"1397/04/09 19:20","price":1721},{"date":"1397/04/09 20:20","price":1723},{"date":"1397/04/09 20:40","price":1725},{"date":"1397/04/09 21:00","price":1745}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399