کمترین: 
2506.5
بیشترین: 
2506.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2506.5
زمان: 
4/9 08:50
قیمت منات آذربایجان امروز 9 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 تیر 1397 , 2506.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":2506.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398