کمترین: 
12913.3
بیشترین: 
12913.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12913.3
زمان: 
4/9 08:50
قیمت بات تایلند امروز 9 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 تیر 1397 , 12913.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":12913.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399