کمترین: 
1055.9
بیشترین: 
1055.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1055.9
زمان: 
4/9 08:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 تیر 1397 , 1055.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":1055.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398