کمترین: 
3126.7
بیشترین: 
3126.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3126.7
زمان: 
4/9 08:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 تیر 1397 , 3126.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":3126.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398