کمترین: 
359.6
بیشترین: 
359.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
359.6
زمان: 
4/9 08:50
قیمت دینار عراق امروز 9 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 تیر 1397 , 359.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":359.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398