کمترین: 
11081.8
بیشترین: 
11081.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11081.8
زمان: 
4/9 08:50
قیمت ریال عمان امروز 9 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 تیر 1397 , 11081.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":11081.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398