کمترین: 
1170.6
بیشترین: 
1170.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1170.6
زمان: 
4/9 08:50
قیمت ریال قطر امروز 9 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 تیر 1397 , 1170.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":1170.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398