کمترین: 
1136.3
بیشترین: 
1136.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1136.3
زمان: 
4/9 08:50
قیمت ریال عربستان امروز 9 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 تیر 1397 , 1136.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":1136.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398