کمترین: 
14073.4
بیشترین: 
14073.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14073.4
زمان: 
4/9 08:50
قیمت دینار کویت امروز 9 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 تیر 1397 , 14073.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":14073.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398