کمترین: 
523.1
بیشترین: 
523.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
523.1
زمان: 
4/9 08:50
قیمت کرون نروژ امروز 9 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 تیر 1397 , 523.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":523.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398