کمترین: 
476.5
بیشترین: 
476.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
476.5
زمان: 
4/9 08:50
قیمت کرون سوئد امروز 9 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 تیر 1397 , 476.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":476.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398