کمترین: 
58.2
بیشترین: 
58.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.2
زمان: 
4/9 08:50
قیمت افغانی امروز 9 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 9 تیر 1397 , 58.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":58.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398