کمترین: 
3862
بیشترین: 
3862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3862
زمان: 
4/9 08:50
قیمت ین ژاپن امروز 9 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 تیر 1397 , 3862 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":3862}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398