کمترین: 
5627.8
بیشترین: 
5627.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5627.8
زمان: 
4/9 08:50
قیمت پوند امروز 9 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 تیر 1397 , 5627.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":5627.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398