کمترین: 
4980.7
بیشترین: 
4980.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4980.7
زمان: 
4/9 08:50
قیمت یورو امروز 9 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 تیر 1397 , 4980.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 08:50","price":4980.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398