کمترین: 
417
بیشترین: 
453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
443.14
زمان: 
4/9 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 تیر 1397 , 443.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 01:00","price":417},{"date":"1397/04/09 01:30","price":418.73},{"date":"1397/04/09 04:00","price":428.49},{"date":"1397/04/09 04:30","price":440.05},{"date":"1397/04/09 07:00","price":446.77},{"date":"1397/04/09 07:30","price":451},{"date":"1397/04/09 10:00","price":452.98},{"date":"1397/04/09 11:00","price":451.48},{"date":"1397/04/09 13:00","price":450.27},{"date":"1397/04/09 16:00","price":453},{"date":"1397/04/09 19:00","price":451.45},{"date":"1397/04/09 19:30","price":445.64},{"date":"1397/04/09 22:00","price":443},{"date":"1397/04/09 22:30","price":443.14}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399