کمترین: 
5887.7
بیشترین: 
6441.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6352.9
زمان: 
4/9 22:30
قیمت بیت کوین امروز 9 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 تیر 1397 , 6352.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 01:00","price":5887.7},{"date":"1397/04/09 02:00","price":5903.5},{"date":"1397/04/09 04:00","price":5934.1},{"date":"1397/04/09 04:30","price":6250},{"date":"1397/04/09 07:00","price":6441.9},{"date":"1397/04/09 07:30","price":6394.1},{"date":"1397/04/09 10:00","price":6375},{"date":"1397/04/09 10:30","price":6415.1},{"date":"1397/04/09 11:30","price":6396},{"date":"1397/04/09 13:00","price":6413.2},{"date":"1397/04/09 16:00","price":6392.5},{"date":"1397/04/09 19:00","price":6383.5},{"date":"1397/04/09 20:00","price":6366.3},{"date":"1397/04/09 22:00","price":6355},{"date":"1397/04/09 22:30","price":6352.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398