کمترین: 
1252.64
بیشترین: 
1252.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1252.81
زمان: 
4/9 04:00
قیمت اونس طلا امروز 9 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 تیر 1397 , 1252.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 01:00","price":1252.64},{"date":"1397/04/09 04:00","price":1252.81}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398