کمترین: 
2.921
بیشترین: 
2.925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.921
زمان: 
4/9 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 9 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 تیر 1397 , 2.921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 00:00","price":2.925},{"date":"1397/04/09 01:00","price":2.923},{"date":"1397/04/09 01:32","price":2.925},{"date":"1397/04/09 02:00","price":2.921}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398