کمترین: 
2.146
بیشترین: 
2.1485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.148
زمان: 
4/9 02:00
قیمت بنزین امروز 9 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 تیر 1397 , 2.148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 00:00","price":2.1485},{"date":"1397/04/09 00:32","price":2.146},{"date":"1397/04/09 01:00","price":2.1475},{"date":"1397/04/09 01:32","price":2.1465},{"date":"1397/04/09 02:00","price":2.148}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398