کمترین: 
674.88
بیشترین: 
675.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
675.88
زمان: 
4/9 01:32
قیمت گازوئیل امروز 9 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 تیر 1397 , 675.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 00:00","price":675.13},{"date":"1397/04/09 00:32","price":674.88},{"date":"1397/04/09 01:00","price":675.75},{"date":"1397/04/09 01:32","price":675.88}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398