کمترین: 
2.2048
بیشترین: 
2.2078
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2078
زمان: 
4/9 02:00
قیمت نفت کوره امروز 9 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 تیر 1397 , 2.2078 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 00:00","price":2.205},{"date":"1397/04/09 00:32","price":2.2048},{"date":"1397/04/09 01:00","price":2.2078},{"date":"1397/04/09 01:32","price":2.2069},{"date":"1397/04/09 02:00","price":2.2078}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398