کمترین: 
79.06
بیشترین: 
79.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.23
زمان: 
4/9 02:00
قیمت نفت برنت امروز 9 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 تیر 1397 , 79.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/09 00:00","price":79.08},{"date":"1397/04/09 00:32","price":79.06},{"date":"1397/04/09 01:00","price":79.13},{"date":"1397/04/09 01:32","price":79.18},{"date":"1397/04/09 02:00","price":79.23}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399