کمترین: 
131
بیشترین: 
132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
132
زمان: 
4/8 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 8 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 تیر 1397 , 132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 13:00","price":132},{"date":"1397/04/08 13:40","price":131},{"date":"1397/04/08 16:40","price":132},{"date":"1397/04/08 16:50","price":131},{"date":"1397/04/08 21:00","price":132},{"date":"1397/04/08 21:10","price":131},{"date":"1397/04/08 21:20","price":132}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398