کمترین: 
247
بیشترین: 
251
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
250
زمان: 
4/8 21:00
قیمت بات تایلند امروز 8 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 تیر 1397 , 250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 13:00","price":250},{"date":"1397/04/08 13:10","price":251},{"date":"1397/04/08 13:30","price":250},{"date":"1397/04/08 13:40","price":249},{"date":"1397/04/08 14:00","price":248},{"date":"1397/04/08 14:20","price":247},{"date":"1397/04/08 14:30","price":248},{"date":"1397/04/08 14:40","price":247},{"date":"1397/04/08 14:50","price":248},{"date":"1397/04/08 15:20","price":249},{"date":"1397/04/08 16:00","price":250},{"date":"1397/04/08 16:10","price":249},{"date":"1397/04/08 18:00","price":248},{"date":"1397/04/08 18:10","price":249},{"date":"1397/04/08 20:20","price":250},{"date":"1397/04/08 20:50","price":249},{"date":"1397/04/08 21:00","price":250}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398