کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/8 19:00
قیمت لیر سوریه امروز 8 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 8 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 13:00","price":16},{"date":"1397/04/08 13:50","price":15},{"date":"1397/04/08 15:20","price":16},{"date":"1397/04/08 17:40","price":15},{"date":"1397/04/08 17:50","price":16},{"date":"1397/04/08 18:00","price":15},{"date":"1397/04/08 18:30","price":16},{"date":"1397/04/08 18:50","price":15},{"date":"1397/04/08 19:00","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398