کمترین: 
6.7
بیشترین: 
6.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.8
زمان: 
4/8 14:50
قیمت دینار عراق امروز 8 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 تیر 1397 , 6.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 13:00","price":6.8},{"date":"1397/04/08 14:00","price":6.7},{"date":"1397/04/08 14:50","price":6.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398