کمترین: 
2905000
بیشترین: 
2927500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2920000
زمان: 
4/8 21:48
قیمت سکه امامی امروز 8 تیر 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 8 تیر 1397 , 2920000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 12:48","price":2917500},{"date":"1397/04/08 13:00","price":2920000},{"date":"1397/04/08 13:30","price":2927500},{"date":"1397/04/08 13:36","price":2925000},{"date":"1397/04/08 13:48","price":2920000},{"date":"1397/04/08 14:18","price":2917500},{"date":"1397/04/08 14:30","price":2905000},{"date":"1397/04/08 14:36","price":2907500},{"date":"1397/04/08 14:48","price":2909000},{"date":"1397/04/08 15:06","price":2913000},{"date":"1397/04/08 15:18","price":2916500},{"date":"1397/04/08 15:30","price":2922500},{"date":"1397/04/08 16:00","price":2925000},{"date":"1397/04/08 17:00","price":2922500},{"date":"1397/04/08 17:06","price":2920000},{"date":"1397/04/08 18:00","price":2917500},{"date":"1397/04/08 18:36","price":2915000},{"date":"1397/04/08 18:48","price":2917500},{"date":"1397/04/08 20:18","price":2920000},{"date":"1397/04/08 20:36","price":2925000},{"date":"1397/04/08 21:00","price":2927500},{"date":"1397/04/08 21:18","price":2917500},{"date":"1397/04/08 21:48","price":2920000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398