کمترین: 
16
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17
زمان: 
4/8 17:20
قیمت درام ارمنستان امروز 8 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 8 تیر 1397 , 17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":16},{"date":"1397/04/08 17:20","price":17}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398