کمترین: 
2031
بیشترین: 
2064
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2053
زمان: 
4/8 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 تیر 1397 , 2053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":2033},{"date":"1397/04/08 11:00","price":2034},{"date":"1397/04/08 11:10","price":2032},{"date":"1397/04/08 11:20","price":2031},{"date":"1397/04/08 11:30","price":2033},{"date":"1397/04/08 12:00","price":2034},{"date":"1397/04/08 12:20","price":2032},{"date":"1397/04/08 12:30","price":2033},{"date":"1397/04/08 13:00","price":2063},{"date":"1397/04/08 13:10","price":2064},{"date":"1397/04/08 13:20","price":2062},{"date":"1397/04/08 13:30","price":2054},{"date":"1397/04/08 13:40","price":2047},{"date":"1397/04/08 13:50","price":2039},{"date":"1397/04/08 14:00","price":2038},{"date":"1397/04/08 14:20","price":2036},{"date":"1397/04/08 14:40","price":2037},{"date":"1397/04/08 14:50","price":2041},{"date":"1397/04/08 15:20","price":2045},{"date":"1397/04/08 15:30","price":2050},{"date":"1397/04/08 16:20","price":2049},{"date":"1397/04/08 17:00","price":2047},{"date":"1397/04/08 17:10","price":2046},{"date":"1397/04/08 17:20","price":2048},{"date":"1397/04/08 17:30","price":2047},{"date":"1397/04/08 17:40","price":2045},{"date":"1397/04/08 17:50","price":2046},{"date":"1397/04/08 18:00","price":2044},{"date":"1397/04/08 18:10","price":2045},{"date":"1397/04/08 18:30","price":2047},{"date":"1397/04/08 18:50","price":2044},{"date":"1397/04/08 19:00","price":2048},{"date":"1397/04/08 19:20","price":2046},{"date":"1397/04/08 19:30","price":2047},{"date":"1397/04/08 20:20","price":2050},{"date":"1397/04/08 20:30","price":2052},{"date":"1397/04/08 21:00","price":2050},{"date":"1397/04/08 21:10","price":2054},{"date":"1397/04/08 21:20","price":2053}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398