کمترین: 
1044
بیشترین: 
1062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1055
زمان: 
4/8 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 تیر 1397 , 1055 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":1044},{"date":"1397/04/08 10:30","price":1045},{"date":"1397/04/08 10:50","price":1044},{"date":"1397/04/08 11:00","price":1045},{"date":"1397/04/08 11:10","price":1044},{"date":"1397/04/08 11:40","price":1045},{"date":"1397/04/08 12:10","price":1046},{"date":"1397/04/08 12:20","price":1045},{"date":"1397/04/08 13:00","price":1061},{"date":"1397/04/08 13:10","price":1062},{"date":"1397/04/08 13:20","price":1061},{"date":"1397/04/08 13:30","price":1057},{"date":"1397/04/08 13:40","price":1054},{"date":"1397/04/08 13:50","price":1049},{"date":"1397/04/08 14:20","price":1048},{"date":"1397/04/08 14:50","price":1050},{"date":"1397/04/08 15:20","price":1052},{"date":"1397/04/08 15:30","price":1055},{"date":"1397/04/08 16:50","price":1054},{"date":"1397/04/08 17:00","price":1053},{"date":"1397/04/08 17:40","price":1052},{"date":"1397/04/08 17:50","price":1053},{"date":"1397/04/08 18:00","price":1051},{"date":"1397/04/08 18:30","price":1053},{"date":"1397/04/08 18:40","price":1052},{"date":"1397/04/08 18:50","price":1051},{"date":"1397/04/08 19:00","price":1053},{"date":"1397/04/08 19:20","price":1052},{"date":"1397/04/08 19:30","price":1053},{"date":"1397/04/08 20:20","price":1054},{"date":"1397/04/08 21:00","price":1052},{"date":"1397/04/08 21:10","price":1055}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398