کمترین: 
113
بیشترین: 
115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
115
زمان: 
4/8 21:10
قیمت افغانی امروز 8 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 8 تیر 1397 , 115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":113},{"date":"1397/04/08 13:00","price":115},{"date":"1397/04/08 13:50","price":114},{"date":"1397/04/08 14:20","price":113},{"date":"1397/04/08 14:50","price":114},{"date":"1397/04/08 16:40","price":115},{"date":"1397/04/08 17:00","price":114},{"date":"1397/04/08 21:10","price":115}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399