کمترین: 
740
بیشترین: 
753
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
747
زمان: 
4/8 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 8 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 تیر 1397 , 747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 10:20","price":741},{"date":"1397/04/08 11:20","price":740},{"date":"1397/04/08 11:30","price":741},{"date":"1397/04/08 12:10","price":742},{"date":"1397/04/08 12:20","price":741},{"date":"1397/04/08 12:40","price":742},{"date":"1397/04/08 13:00","price":752},{"date":"1397/04/08 13:10","price":753},{"date":"1397/04/08 13:20","price":752},{"date":"1397/04/08 13:30","price":749},{"date":"1397/04/08 13:40","price":746},{"date":"1397/04/08 13:50","price":743},{"date":"1397/04/08 14:00","price":742},{"date":"1397/04/08 14:10","price":743},{"date":"1397/04/08 14:20","price":742},{"date":"1397/04/08 14:40","price":743},{"date":"1397/04/08 14:50","price":745},{"date":"1397/04/08 15:10","price":744},{"date":"1397/04/08 15:20","price":746},{"date":"1397/04/08 15:30","price":748},{"date":"1397/04/08 15:50","price":749},{"date":"1397/04/08 16:20","price":748},{"date":"1397/04/08 17:00","price":746},{"date":"1397/04/08 17:20","price":747},{"date":"1397/04/08 17:30","price":746},{"date":"1397/04/08 18:00","price":745},{"date":"1397/04/08 18:20","price":746},{"date":"1397/04/08 18:50","price":745},{"date":"1397/04/08 19:00","price":746},{"date":"1397/04/08 19:40","price":745},{"date":"1397/04/08 20:10","price":746},{"date":"1397/04/08 20:20","price":747},{"date":"1397/04/08 20:30","price":746},{"date":"1397/04/08 21:00","price":745},{"date":"1397/04/08 21:10","price":747}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399