کمترین: 
416.5
بیشترین: 
436.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
418
زمان: 
4/8 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 تیر 1397 , 418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 01:00","price":436.94},{"date":"1397/04/08 04:00","price":426.15},{"date":"1397/04/08 07:00","price":429.4},{"date":"1397/04/08 10:00","price":417},{"date":"1397/04/08 13:00","price":424.03},{"date":"1397/04/08 16:00","price":421.11},{"date":"1397/04/08 19:00","price":416.5},{"date":"1397/04/08 19:30","price":421.5},{"date":"1397/04/08 22:00","price":420},{"date":"1397/04/08 22:30","price":418}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398