کمترین: 
1247.7
بیشترین: 
1251.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1250.93
زمان: 
4/8 16:00
قیمت اونس طلا امروز 8 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 8 تیر 1397 , 1250.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 01:00","price":1248.33},{"date":"1397/04/08 04:00","price":1249.33},{"date":"1397/04/08 07:00","price":1247.70},{"date":"1397/04/08 10:00","price":1250.84},{"date":"1397/04/08 10:30","price":1251.77},{"date":"1397/04/08 13:00","price":1251.15},{"date":"1397/04/08 16:00","price":1250.93}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398